درس‌های موجود

دوره فینگر فود

دوره فینگر فود

آموزش چهار نوع فینگر فود 

(کرن مافین، چیکن فینگر کنجدی،کراکت گوشت،اشترودل گل)

هزینه شرکت در دوره :   رایگان

مدت دوره :8 ساعت

مدت زمان دسترسی به دوره : یک ماه


دوره میزبانی - استانداردهای پذیرایی

دوره میزبانی - استانداردهای پذیرایی

مدرس :خانم سرداری 

هزینه شرکت در دوره :   100.000 تومان

مدت دوره :8 ساعت

مدت زمان دسترسی به دوره پس از پرداخت وجه: یک ماه


دوره آشنایی با مکانیک خودرو

دوره آشنایی با مکانیک خودرو

مدرس : آقای مهندس اسلامی 

هزینه شرکت در دوره :   100.000 تومان 

مدت دوره :8 ساعت

مدت زمان دسترسی به دوره پس از پرداخت وجه: یک ماه