روش اجرائی برگزاری دوره های آنلاین موسسه صبای سحر

گسترده شدن فن آوري اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباطات از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روشهاي آموزش در جوامع را نیز متحول کرده و این تحول در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکانی بتواند با امکاناتی که خود مشخص می کند، مشغول یادگیري شود؛ پیشرفت تکنولوژي و ارزانتر شدن هزینه استفاده از آن، فکر استفاده از ابزارهاي جدیدتر براي انتقال دانش را در جوامع مطرح کرد و به دنبال آن به وجود آمدن و گسترش اینترنت نیز آموزش الکترونیکی را در کنار آموزش از راه دور براي استفاده بیشتر از امکانات موجود براي گسترش آموزش در جوامع مدنظر قرار داد. بنابراین آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از تکنولوژیهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی مطرح و هم اکنون به عنوان یک نیاز ضروري در آموزش به آن توجه می شود.

موسسه صبای سحر با بهره مندی از اساتید مجرب گردشگری  اقدام به برگزاری دوره های آنلاین گردشگری ،هتلداری و کافی شاپ با کیفیت دوره های حضوری که سالیان متمادی تجربه برگزاری آن را دارد نموده است که با بکارگیری روش اجرایی زیر بتواند در کلیه استانها در سطح کشوری   امکان آموزش و توسعه دوره های  تخصصی با همکاری موسسات و ادارات کل استانی فراهم آورد:

الف -فرایند تولید محتوا : 

1- تهیه سناریو کلاس ، استفاده از منابع مورد تایید  وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ،  استفاده از اساتید مجرب

2-  ارائه تمرین های تخصصی ، ارزشیابی مهارتها با استفاده از  از آزمونهای آنلاین ،طراحی تمرینات عملی در بستر LMS

3- تدوین فیلمهای آموزشی به صورت آنلاین

4- برگزاری کلاس زنده

5-ارائه منابع تکمیلی شامل : 

فیلم آموزشی

پادکست 

تصاویر

جزوات آموزشی در قالب فایل pdf 

ب- ارتباط با اساتید :

فروم پرسش و پاسخ 

چت آنلاین 

برگزاری کلاس زنده جهت پرسش و پاسخ گروهی 

 پ- کار عملی (کارورزی فراگیر)

هماهنگی با موسسات آموزشی در استانها و مراکز مورد تایید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص انجام دوره کارورزی 

ت- ارزشیابی مکتوب وعملی

برگزاری آزمون آنلاین - آزمون عملی ( ارائه فیلم یادگیری مهارت توسط فراگیر با بارگزاری  در سایت و تحویل به استاد جهت ارزیابی )- هماهنگی با موسسات مورد تایید  وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جهت برگزاری آزمون عملی در سطح کشور

 ث- صدورگواهی نامه آنلاین  

صدور گواهی آنلاین پس از ارزشیابی و ارائه گواهی نامه به ادارات کل استان جهت تاییدنهایی


آخرین تغییر: دوشنبه، 31 خرداد 1400، 3:03 عصر